Posted on: 2019-07-24

Job type: Permanent

Sector: Transport

 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

- Realisering af stærke leverandørrelationer og udvikling af best-in-class IT-ydelser og -processer

IT-organisationen i Københavns Lufthavne (CPH) er på vej henimod agile arbejdsprocesser, investering i nye systemer og services samt optimering af eksisterende og nye samarbejder. Alt dette sker for at understøtte vores ambitiøse vækstmål og ønske om at kunne tilbyde vores kunder og passagerer et højt serviceniveau. Vores vækst stiller store krav til driftssikkerhed, kvalitet og innovation i vores infrastruktur og applikationer, og da vi er en lufthavn, tilbyder vi teknologi, som ikke ses andre steder.

I forbindelse med en optimering af vores IT-organisation har vi udvidet Vendor Management til også at inkludere Process & Performance Management. Herved kan vi levere kundedrevet IT-performance rapportering end-to-end, udvikle og drive best-in-class IT-processer samt understøtte vores kollegaer med deres behov for self-service og digitale workflows. Nogle af de vigtige indsatsområder bliver at fortsætte arbejdet med aktivt at realisere værdier, skabe transparens og videreudvikle leverandørsamarbejdet. Stillingen bliver en del af ledergruppen i IT med direkte reference til IT-direktøren.

Best-in-class Vendor & Service Management – governance og processer
Som afdelingschef er dit overordnede formål at videreudvikle og drifte en Vendor & Service Management model, som skal danne fundamentet for relationer og samarbejder med leverandører, sikre en fyldestgørende performance rapportering samt udvikle og understøtte IT-organisationen med værktøjer til at sikre smidige og effektive processer. Kodeord i den sammenhæng er transparens, end-to-end overblik, fakta baserede beslutninger, effektivitet, smidighed og kundeorientering.

Opgaverne fordeler sig mellem strategi, taktik og drift, hvor du bl.a. er ansvarlig for at definere og eksekvere på strategierne for hhv. Vendor & License Management samt Service Management som fagområder. Du håndterer en række forskellige opgaver såsom at facilitere periodiske Service Board møder, performance management og niveauer for samarbejde, skabe transparens i samarbejdet, overvåge omkostninger og risici, realisere besparelser på eksisterende kontrakter samt andre ad hoc-opgaver. Der vil også være dialog med eksterne kunder i form af bl.a. flyselskaber og lejere af lejemål i lufthavnen, som køber IT-ydelser af CPH. Dine øvrige ansvarsområder er bl.a.:

• Definere rammen for og strategisk positionere CPH’s Vendor Governance model og -processer.
• Implementere og følge op på SLA og KPI rammeværk.
• Sikre leverandørkonsolidering gennemføres så vores leverandørlandskab bliver mere effektivt
• Håndtere, følge op og problemløse IT-leverandør relaterede spørgsmål, afholde løbende styregruppemøder med strategiske leverandører o.a.
• Månedlig rapportering på faktorer såsom oppetider, incidents, service requests, change management osv.
• Udarbejde servicekatalog for alle IT-relaterede ydelser og omkostningsfastsætte disse.
• Forhandle og samarbejde på tværs af organisationen med Procurement, Operations og Legal.

Dine ansvarsområder fordrer en bred interaktion med mange forskellige interessenter i CPH; udover IT-organisationen som helhed samarbejder du også med resten af Assets & Technology, som IT er en del af. Det er primært dig selv, der sætter begrænsningerne for mulighederne, idet CPH ser en stor værdi i dine fagområder.

Forhandlingsstærk, udvikling af leverandørsamarbejde og forståelse for jura og IT
Vi forestiller os, at du har samlet relevant erfaring fra forskellige roller indenfor IT med fokus på Service Delivery, leverandørsamarbejde, indkøb samt forhandling og håndtering af kontrakter. Du har erfaring med udvikling af leverandører, hvor der er fokus på realisering af værdier, og du viser en forståelse for, at i et godt samarbejde skal der være win-win for begge parter. Du har også gerne tidligere arbejdet med udarbejdelse af servicekatalog og/eller mapping af serviceydelser. Vi forventer, at du har:

• Bred teknisk indsigt i drift af server- og netværksinfrastruktur, software, hardware og services, hvor du kan sparre med dine interne kunder og leverandører.
• Erfaring fra en tilsvarende rolle med direkte håndtering af leverandører, relationer, kontraktstyring og forhandling – eventuelt fra en rolle som Service Delivery Manager, procesorienteret IT-chef eller Contract Manager.
• Ledelseserfaring af medarbejdere med forskellige kompetencer og gerne erfaring med ledelse gennem ledere.
• Erfaring fra et komplekst IT set-up med mange leverandører, sense-of-urgency, og hvor kvalitet og leverancesikkerhed er vigtige parametre.
• Erfaring med ITIL, SLA’er og kundeleverancer.
• Uddannelse på HD eller kandidatniveau.

Kunsten at kombinere fakta og forståelse for andre for derigennem at kunne skabe win-win
I din kommunikation formår du at gøre det komplekse enkelt og er fokuseret på fakta og dokumentation. Du fremstår tillidsvækkende, professionel og saglig og evner at se indad mhp. at sikre, at CPH leverer det bedste fundament for, at leverandørerne kan lykkes. Du formår at facilitere diskussioner og samarbejder. I dit daglige arbejde er du selvstændig, proaktiv og selvmotiverende, og det er naturligt for dig at tage ansvar. Du er passioneret, kan skabe begejstring og har lyst til kontinuerligt at videreudvikle dit fagområde. Du kombinerer en strategisk forståelse med en hands-on tilgang, hvor du selv kan indsamle og bearbejde store mængder data. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.

En IT-organisation i forandring og med kunden i centrum
I IT er vi stolte over at være en del af en organisation i udvikling og forandring, der konstant er fokuseret på at være på forkant ved bl.a. at gøre aktivt brug af nyeste teknologi. Vi er ca. 110 engagerede medarbejdere og ledere, som er fordelt på flere kerneområder:  Operation Services, Safety, Architecture & Asset Management, Cyber & Information Security, Tech Office & Development samt Vendor & Service Management. Som afdelingschef for Vendor & Service Management bliver du ansvarlig for 14 engagerede medarbejdere og en mellemleder, som arbejder inden for Service Delivery Management, Vendor & License Management og Process & Performance Management samt kontakt til en lang række eksterne leverandører.

Stig ombord på din nye karriere
I denne rekruttering arbejder vi sammen med Hudson. For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ann Sophie Thalund eller Camilla Svendsen fra Hudson på telefon +45 70 27 77 33.

Send din ansøgning direkte ved at klikke på "søg stilling" nedenfor. Skriv ”963” på din ansøgning. Så glæder vi os til at få din ansøgning senest den 23. august 2019.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, så skriv gerne til HR Rekruttering på job@cph.dk. Send din ansøgning direkte ved at klikke på “søg stilling” nedenfor.

Se mere på cph.dk/om-cph/job
Læs mere om hvordan det er at være medarbejder i CPH på vores hjemmeside www.cph.dk/om-cph/jobKan

 

Send job by email

Apply for Afdelingschef til Vendor & Service Management i CPH IT
Reference: 963

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

*