Posted on: 2019-05-10

Job type: Permanent

Sector: Transport

 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

- Samspil og dialog med myndigheder, interessenter og politisk interessevaretagelse

I Københavns Lufthavne (CPH) har vi en ambition om at inddrage interessenter endnu mere i vores arbejde og beslutninger gennem ”co-creation”. Det at drive en lufthavn er mere end blot forretning. Det er også at løfte et samfundsansvar, hvor myndigheder og stærke interessenter som kommuner, virksomheder og organisationer har holdninger til og interesser i, hvordan lufthavnen skal drives og udvikles. Derfor har vi brug for en proaktiv Public Affairs funktion, der bygger partnerskaber og skaber dialog.

Vi søger en Public Affairs chef til at lede og inspirere medarbejdere og organisation til at styrke dialogen med regulatoriske myndigheder og lufthavnens interessenter bredt. Så hvis du er dygtig til interessevaretagelse, kan lede et mindre team i samarbejde med kolleger på tværs af organisationen og er ambitiøs ifht. at skabe forandring og resultater, så har du nogle af de vigtige kompetencer, vi søger.

Udviklende arbejde i krydsfeltet mellem forretning, kommunikation og politiske interesser
Som Public Affairs chef er du placeret i kernen og krydsfeltet af mange af de spændende opgaver, vi ar-bejder med i CPH. Du får en unik mulighed for at bidrage til udviklingen henimod stadig mere bæredygtige rejseformer og infrastruktur.

Lufthavnen er bredt eksponeret i medier og offentlige debatter, hvor vi ønsker at markere klare værdier og åbenhed for input og dialog. Vi har fokus på bæredygtighed og socialt ansvar samt på at skabe fantastiske oplevelser og stærke økonomiske rammer til at udvikle lufthavnen. Din rolle bliver bl.a. at skabe involvering og opbakning til dette både internt og eksternt.

Dit job består i at håndtere komplekse processer i et regulatorisk og teknisk miljø, hvor du skal tænke politisk. Samtidig skal du søge at skabe flere vindere i sager, hvor aktørerne har mange forskellige dagsordner. Andre vigtige opgaver består bl.a. i at:

• samarbejde med og indgå i dialog med myndigheder, virksomheder, beslutningstagere og andre interessenter om at udvikle lufthavnens rolle som nordeuropæisk knudepunkt.
• prioritere og varetage CPH’s stakeholderindsats, bygge og vedligeholde netværk samt udtale dig til arrangementer, i medierne og til møder på vegne af CPH.
• udvikle kollegers kompetencer til at håndtere dialog med interessenter, ligesom du kan gennemføre sparring og rådgivning af ledelsen.
• planlægge eksterne aktiviteter, der styrker CPH’s profil.
• arbejde på strategisk, taktisk og operationelt niveau mhp. at binde indsatserne sammen på tværs af niveauer og organisationen – samt bidrage til stærk issues management og håndtering af kon-krete Public Affairs-sager.
• udarbejde analyser og have dialog med netværk mhp. at belyse og sikre sammenhænge mellem strategier og konkrete budskaber til interessenter via medier og andre platforme.
• selv producere skriftlige oplæg og materiale, med en vis støtte af et kommunikationsteam.
• lede et mindre og stærkt fagligt teammed to seniorrådgivere og en studentermedhjælper.

Du bliver målt på dine resultater og kan forvente, at der vil være stor efterspørgsel efter dine og dit teams kompetencer og tid. Til gengæld får du opbakning fra dedikerede kolleger og frihed under ansvar.

Et dokumenteret bredt netværk og en udpræget relationsskaber
I din interaktion med andre viser du en udpræget evne til at samarbejde med mange forskellige interessenter. Du ved, at det er substans og detaljer kombineret med din forståelse for beslutningsprocesser og netværk i det politiske miljø, der betyder noget, når du interagerer med dine interessenter. Du ved, at din succes beror på  at mobilisere nøglepersoner - og du har pondus til selv at håndtere mange eksterne relationer. Du har demonstreret konkrete resultater igennem din karriere. Samtidig er du en udpræget teamspiller med sans for at få det bedste ud af dine kolleger.

Som person præsenterer du dig velformuleret og balancerer fint mellem at være både ”hurtig” og omhyggelig. I din opgaveløsning går du til konkrete opgaver med lige så stort engagement og selvfølgelighed som de mere strategiske. Dine stærke personlige kvaliteter kombinerer du med solid indsigt i og demonstreret erfaring med:

• en akademisk uddannelse på kandidatniveau som f.eks. cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc.
• minimum 5 års erfaring med interessevaretagelse fra roller som f.eks. embedsmand i et ministerium eller myndighed, politisk rådgiver, public affairs konsulent eller erhvervspolitisk rådgiver i en stor virksomhed, interesseorganisation eller public affairs bureau.
• et etableret politisk netværk og netværk i centraladministrationen.
• at facilitere resultatskabende dialog med interessenter og gerne erfaring med forskellige kommunikationsdiscipliner som mediearbejde, kampagner og strategisk kommunikation.
• indsigt i og interesse for projektledelse er en fordel samt en udpræget interesse for at lede og engagere andre.

Et stærkt team glæder sig til at byde dig velkommen
Stillingen er placeret i afdelingen for Corporate Communication, Corporate Responsibility og Regulatory Affairs, som udover Public Affairs beskæftiger sig med politisk interessevaretagelse, stakeholderdialog, pressekommunikation, regulatorisk kommunikation, corporate branding og nabokommunikation. Der er i alt omkring 15 medarbejdere, som alle har en afvekslende hverdag i et spændende miljø. Din afdeling vil bestå af to seniorrådgivere og en studentermedhjælper, hvor I løser opgaver på tværs af enheden og for alle dele af organisationen. Du bliver del af en ledergruppe med fire ligestillede kollegaer, der alle refererer til kommunikationsdirektør Peter Goll, der er medlem af den øverste ledergruppe.

Stig ombord på din nye karriere
I denne rekruttering arbejder vi sammen med Hudson. For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Assignment Manager Ann Sophie Thalund eller Managing Partner Camilla Svendsen fra Hudson på telefon +45 70 27 77 33.

Send din ansøgning direkte ved at klikke på "søg stilling" nedenfor. Skriv gerne ”922” på din ansøgning. Så glæder vi os til at få din ansøgning senest den 27. maj 2019.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, så skriv gerne til HR Rekruttering på job@cph.dk. Send din ansøgning direkte ved at klikke på “ansøg” nedenfor.

Se mere på cph.dk/om-cph/job
Læs mere om hvordan det er at være medarbejder i CPH på vores hjemmeside www.cph.dk/om-cph/job

Send job by email

Apply for Head of Public Affairs i Københavns Lufthavne
Reference: 922

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

*
I agree to Hudson Privacy Policy.