Prośba o usunięcie danych osobowych

Masz prawo do usnięcia swoich danych osobowych, które zostały nam powierzone w celu świadczenia usług rekrutacyjnych i/lub związanych z zarządzaniem talentami.

Jeśli skorzytasz z tego prawa, usuniemy wszystkie dane związane z imieniem, nazwiskiem i emailem,
którego te dane dotyczą.
Informujemy, iż możemy zachować niektóre dane osobowe, ktore wymagane są w celu wypełnienia przez nas zobowiązań prawnych.

Wprowadź adres email i wyślij prośbę o usunięcie danych osobowych.


;