Prośba o usunięcie danych osobowych

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zostały powierzone Morgan Philips w celu świadczenia usług rekrutacyjnych i/lub związanych z zarządzaniem talentami.
Jeżeli chcesz usuniemy wszystkie Twoje dane ze wszystkich naszych systemów.

Informujemy, iż możemy zachować niektóre dane osobowe, które wymagane są w celu wypełnienia przez nas zobowiązań prawnych.

Wprowadź adres email i wyślij prośbę o usunięcie danych osobowych.